Åse Småbåtforening tror oppdrettsanlegg vil ødelegge fisket

I en uttalelse sier Åse Småbåtforening nei til oppdrettsanlegg.

Den nye lokaliteten Kinnholmen ligger lengre nord i Godfjorden enn den tidligere ønskede lokaliteten Finnsæter.   Foto: Skjermdump fra saksdokumenter

Andøy

Bakgrunnen er at Eidsfjord Sjøfarm har søkt om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan om flytting av et oppdrettsanlegg fra Finnsæter til en posisjon like sør for Kinnholmen.


Eidsfjord Sjøfarm møter mer motstand mot nye oppdrettslokaliteter

Eidsfjord Sjøfarm AS ønsker fortsatt å etablere to nye oppdrettslokaliteter i Godfjorden, men har endret lokaliseringen av den ene lokaliteten. Dette gjør ikke sektormyndighetene, Kvæfjord kommune, innbyggere og grendelag mer positive enn tidligere.


– Fra oss på Andøysida er området ved Kinnholmen et fiskefelt som er mye brukt, både nå og tradisjonelt i tidligere tider, skriver de i uttalelsen, som du kan lese i sin helhet her.

Videre skriver de at områdene rundt Kinnholmen er et fiskerikt område, med oppvekst for uer, kysttorsk, kveite og breiflabb og med innsig av sei og sild. De mener det etter alt å dømme gyteområde for mange fiskeslag.

– Her er også ørret og laks som kommer inn i området. Derfor er området veldig attraktiv for både yrkesaktive fiskere og fritidsfiskere. På sommeren spesielt kan det ligge opptil 10 til 15 båter å fiske samtidig.

Derfor sier de et klart nei til et oppdrettsanlegg, da de er redd det kan ødelegge for fisket.

– Et oppdrettsanlegg nær Kinnholmen vil etter vår vurdering sannsynligvis ødelegge for dette fisket. Vi anmoder derfor Sortland kommune om å bidra til å bevare området for ordinært fiske og avslå ovennevnte søknad, skriver de.