LNS inn i milliardprosjekt i Trøndelag

Det spanske entreprenørkonsernet ACCIONA har valgt Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) som sin første store underentreprenør på milliardprosjektet E6 Ranheim-Værnes.

LNS skal jobbe på to tunneler når E6 mellom Ranheim og Værnes skal oppgraderes.   Foto: Innsendt

Andøy

Det melder LNS i en pressemelding fredag morgen.

– Vi er meget godt fornøyde med at denne kontrakten nå er signert. Dette er et prosjekt som passer LNS veldig godt og vi ser fram til å ta fatt på arbeidet etter nyttår. Med denne kontrakten er LNS sikret en solid ordrereserve for det kommende året, sier Jonas Tetlie, administrerende direktør i LNS i pressemeldingen.

Ble valgt på grunn av erfaring

Veiprosjektet er en av de største i Trøndelagsregionen de siste årene, og arbeidet gjøres på oppdrag fra Nye Veier. LNS skal utføre tunnelarbeidet på oppgraderingen av E6 mellom Ranheim og Værnes.

Ifølge pressemeldingen omfatter arbeidet prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorveis langs dagens E6-trasé, inkludert tre tunneler med doble løp.

Oppgraderingen, som innebærer utvidelse fra to til firefelts motorvei, vil forbedre mobiliteten nord i Trøndelag fylke, trafikksikkerheten og trafikkflyten. Når arbeidet står ferdig vil reisetiden på strekningen være kortet ned med fem minutter.

Til sommeren 2022

Prosjektet har et budsjett på 5,2 milliarder kroner og skal være ferdig i 2025.

– ACCIONA tar samfunnskontrakten vår på største alvor. Prosjektene våre skal og må skape så store positive ringvirkninger og verdier lokalt som mulig. Kunnskapen, erfaringene og ekspertisen vår skal overføres til partnerne vi jobber med, sier Jacobo Arnanz, prosjektdirektør i ACCIONA Norge.

Ifølge pressemeldingen valgte ACCIONA LNS som underentreprenør på grunn av selskapets erfaring med store samferdselsprosjekter i Norge.

LNS skal jobbe med Stavsjøtunnelen, som er 1.770 meter lang, og halve Helltunnelen, som tilsvarer 1.950 meter.

Tunnelarbeidet vil foregå fra januar 2021 til sommeren 2022.