Selvfølgeligheter om Vesterålen i nordområdemelding

Regjeringens nye nordområdemelding inneholder lite nytt, i hvert fall om Vesterålen. Men det åpnes for statlig bidrag til fiskerihavner.

NORDOMRÅDE: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var fredag i Alta for å lansere regjeringens nye nordområdemelding. Meldingen inneholder lite nytt, i hver fall om Vesterålen.  Foto: Freddy Ludvik Larsen / NTB

Andøy

Regjeringen la fredag frem sin nye nordområdemelding «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord».

Infrastruktur, forsvar og militær tilstedeværelse og næringsutvikling er ting som utenriksminister Ine Eriksen Søreide trekker frem.

– For å sikre kapital til gode næringslivssatsinger i nord, etablerer regjeringen et investeringsfond med statlig og privat kapital som forvaltes fra Nord-Norge. Dette tiltaket er et direkte tilsvar på noe mange har etterlyst under våre innspillsmøter i landsdelen, skriver hun i en kommentar til meldingen.

Kritikk

Meldingen er allerede møtt med kraftig kritikk fra Senterpartiet.

– Dette er dessverre bare ei melding med festtaler, sier Sandra Borch til NRK.

Hun reagerer blant annet på at meldingen er omtrent fri for tiltak.

Vesterålen

Det er lite nytt om Vesterålen i meldingen. Andøya Spaceport er nevnt, det samme er Andøya Test Center og droneprosjektet som ledes av Andøy kommune.

– Prosjektet VTOL UAS ledes av Andøy kommune, i samarbeid med blant annet Andøya Test Center, Kystvakten, Kystverket, Hovedredningssentralen og Nord universitet. Formålet er å bidra til utvikling og bruk av nye systemer og løsninger som vil kunne styrke sjøsikkerheten i norske farvann samt bidra til å begrense miljøskade ved akutt forurensning, heter det i meldingen.

Oljevernsenteret i Svolvær er nevnt. Det samme er testsenteret for oljevernteknologi på Fiskebøl. Også havfarmen til Nordlaks er nevnt.

Kystvaktbasen på Sortland er nevnt.

Omstillingen i Andøy etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon har også fått noen ord.

Fiskerihavner

I Nordland ventes det på penger til flere store fiskerihavnprosjekter, blant annet på Andenes. Fylkeskommunene skal overta ansvaret for fiskerihavnene, men Nordland har ikke skrevet under avtalen. Årsaken er at det ikke følger med penger nok til de store prosjektene.

Nå åpner regjeringen for at staten likevel kan bidra med midler til havneprosjektene. Hvor mye, avhenger av hva som defineres som farled.

Det er nemlig fortsatt staten som skal ha ansvaret for farleder, også i tilknytning til fiskerihavner.

– Utbedringsansvaret omfatter hele farvannet, og loven skiller ikke mellom farvann ved fiskerihavneanlegg og annet farvann. Farvannsutbedringer i farvannet ved fiskerihavneanleggene kan falle inn under statens utbedringsansvar dersom formålet med utbedringen er å ivareta sikkerheten eller den allmenne ferdselen i farvannet. I tillegg til eksempelvis fjerning av grunner, kan også bygging og vedlikehold av moloer med hovedformål å ivareta sikkerhet og framkommelighet i farvannet, inngå i statens utbedringsansvar. Konkrete prosjekter vil inngå i arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2022–2033), heter det i meldingen.

Havneprosjektet på Andenes kan dermed fortsatt få et liv i neste transportplan. Denne erkjennelsen fra staten er også det som gjør at fylkesrådsleder Tomas Norvoll tror på enighet om en havneavtale.