Stanser de verste kuttene

Politikerne i Andøy stanser de verste kuttene som rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag. Det betyr at ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole består.

Varaordfører Lill Pettersen la mandag frem Senterpartiet og Høyres budsjettforslag for 2021. Forslaget innebærer at man unngår de verste kuttene som rådmann Kirsten Lehne Pedersen hadde foreslått.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Formannskapet i Andøy behandlet mandag budsjettet for 2021. Varaordfører Lill Pettersen la frem forslaget fra Senterpartiet og Høyre, som innebærer at de mest alvorlige kuttene i rådmannens forslag ikke blir noe av.

Det betyr at ungdomstrinnet ved Risøyhamns kole beholdes. Det samme gjelder Skolestua barnehage. Videre vil man ha kontinuerlig opptak i barnehagene. Man unngår kutt ved helsestasjonen og man beholder PPD-tjenesten lokalt. Risøyhamn legekontor skal holdes åpen hele året og man reverserer kutt av stilling ved kontoret.

Man vil heller ikke kutte i kulturmidlene.

Inndekning

Høyre og Senterpartiet finansierer dette øke gjennom å øke anslaget for ramme og skatteinngang. Man reduserer investeringer med åtte millioner kroner og overfører gatelysene til Andøy Energi.

Videre regner man med to millioner mer i eiendomsskatt, og vil gå ned til 24 plasser ved Andøya bo- og behandlingssenter. Lederfunksjonen for de to legekontorene fjernes.

Ledelse

Senterpartiet og Høyre vil også se på administrativ organisering i kommunen og ber om kutt både på enhetsleder og avdelingsledernivå.

Dette støttes også av opposisjonen. Den nye rådmannen får dermed en klar oppgave fra politikerne.

Opposisjonen vil fjerne stillingen som enhetsleder barnehage allerede fra høsten. Man vil også overføre kommunikasjonsrådgiveren til Samskap.

Fremskrittspartiet er ikke med i formannskapet, og har laget sitt eget budsjettforslag.

Opposisjonen

Opposisjonen vil på sin side legge ned Skolestua barnehage fordi man mener at det er for dyrt å ha en barnehage med seks barn.

Kjell-Are Johansen sa at man får vurdere å åpne barnehagen igjen dersom det blir behov for det.

Opposisjonen vil også beholde ei stilling ved publikumssenteret til Andøy kommune for å jobbet med arkiv med tanke på overgang til Arkiv Nordland.

Opposisjonen vil også at bevilgningen til reiseliv i sin helhet skal gå til Andøy reiseliv.

Man vil gi tilskudd til Andøy næringsforening med 100.000 kroner.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk venstreparti vil også gå ned fra 23 til 19 medlemmer i kommunestyret og redusere ordførerens godtgjørelse til 80 prosent av det stortingsrepresentantene får.

Man vil også kutte godtgjørelsen til varaordfører.

Forbehold

Opposisjonen hadde ikke laget et eget ferdig budsjettforslag, og stemte derfor for posisjonens forslag. Alle tok imidlertid forbehold til kommunestyret. Varaordfører Lill Pettersen sa at også posisjonen jobber videre med sitt forslag.