Vil ha 30 millioner euro for Andmyran-nei

Andøya Vind AS og Prime Capital vil ha 30 millioner euro i erstatning fra staten etter at de måtte skrinlegge vindkraftplanene på Andøya, og truer med søksmål dersom de ikke får pengene.

ERSTATNING: Stephan Klepsland i Prime Capital vil ha erstatning etter at staten stanset vindkraftplanene på Andøya. Selskapet ber om 30 millioner euro som tilsvarer 310 millioner norske kroner.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var Bladet Vesterålen som først omtalte erstatningskravet fra vindkraftutbyggerne.

Andøya Vind AS ville ha forlenget frist til ut 2021 med å få bygget vindkraftanlegget på Andøya. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sa ja til dette, men det kom flere klager slik at saken gikk videre til Olje- og energidepartementet for avgjørelse.

Og der fikk klagerne medhold. 24. mars sa olje- og energiminister Tina Bru nei til å forlenge fristen og vindkraftplanene var dermed en saga blott.

Andøya Vind har til ikke villet si noe om et eventuelt erstatningskrav, men dagen etter departementets vedtak utelukket ikke Stephan Klepsland i Prime Capital en rettslig prosess og nå kommer den.

– Andøya Vind og Prime (100 prosent eier av Andøya Vind AS) anser at departementets klagevedtak er ugyldig og erstatningsbetingende, og at staten er ansvarlig for å erstatte det tapet som vedtaket har forårsaket. I dette brevet fremmes krav om erstatning mot staten for dette forholdet, heter det i brevet til departementet. Det er advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som representerer Andøya Vind AS.

Ugyldig vedtak

Departementet la særlig til grunn at vindkraftanlegget ville føre til inngrep i verdifulle myrområder. Andøya Vind AS mener at dette innebærer en ny konsesjonsvurdering og at OED ikke hadde anledning til å gjøre det i klagebehandlingen.

– Departementet legger avgjørende vekt på prosjektet ikke bør gjennomføres av hensyn til miljøet, noe som faller utenfor den vurderingen departementet skulle ha foretatt, nemlig om det skulle innvilges en fristutsettelse på ett år. Skjønnet bygger dermed på feil forutsetninger, og synes i realiteten å være en omgjøring av konsesjonen til prosjektet, heter det i brevet.

Erstatning

Andøya Vind AS og investeringsselskapet Prime Capital krever erstattet både fremtidige salgsinntekter og verdien av aksjene i selskapet. Prime Capital kjøpte trolig vindkraftprosjektet fra svenske Wallenstam for rundt 90 millioner kroner.

– Det totale tapet er foreløpig beregnet å være i størrelsesordenen rundt EUR 30 millioner. Utmålingen er foreløpig og vil naturligvis underbygges nærmere før det endelige kravet kan fastlegges, heter det i brevet.

Omregnet til norske kroner tilsvarer det en sum på 310 millioner kroner.

Andøya Vind AS truer med å forfølge saken i domstolene dersom ikke selskapet får erstatning.

– I henhold til tvisteloven § 5‐2 første ledd varsles med dette at Andøya Vind og Prime er innstilt på å forfølge kravet rettslig, dersom departementet ikke aksepterer ansvar for tapet. Departementets standpunkt til kravet imøteses innen 11. januar 2021.

Skal svare på brevet

OED vil ikke kommentere kravet fra Andøya Vind AS.

– Vi har ingen kommentarer før vi har besvart brevet som er kommet, sier Margrete Løbben Hanssen i OED til VOL.