Vågan kommune har opprettet pårørendesenter - Andøy-ordføreren vil tilby hjelp

Vågan kommune har opprettet et pårørendesenter knyttet til den fatale hyttebrannen i Andøy kommune.
Andøy

Vågan kommune bekrefter i en pressemelding at kommunen har berørte innbyggere i forbindelsen med hyttebrannen i Andøy kommune. Ordfører Frank Johnsen opplyser at antall involverte fra Vågan kommune er seks personer.

– På nåværende tidspunkt er det politiet som kan uttale seg om status på de involverte. Kommunen har satt krisestab. Det er etablert kriseteam for pårørende.

Ordfører Frank Johnsen i Vågan kommune bekrefter i en pressemelding at kommunen har opprettet et pårørendesenter. Dette er opprettet på «familieenheten» i Sentrumsbygget i Svolvær. Pårørendesenteret ble åpnet klokka 11:00 lørdag formiddag.

Kommunen har dessuten opprettet to pårørendetelefoner: 75420191 og 75420163, som er bemannet.

Vågan kommune opplyser at skolene i Henningsvær og Svolvær vil bli åpnet fra klokken 12:00 lørdag.

Andøy stilt seg til disposisjon

I Andøy kommune opplyser leder for krisepsykologisk team at de har blitt varslet om hyttebrannen og at de har stilt seg til disposisjon. Leder Eva Kristin Asperheim i teamet sier at de ikke har satt kriseteam fordi det ikke er noen fra Andøy som er rammet.

Ordfører i Andøy, Knut Andreas Nordmo, opplyser at han kjenner til at krisepsykologisk team har blitt varslet og har stilt seg til disposisjon om det skulle være behov for det.

– Jeg har ikke vært i kontakt med Vågan kommune, og vet egentlig veldig lite om det som har skjedd. De etatene som er involvert tar de nødvendige kontaktene som de mener er nødvendig, sier ordfører Knut Andreas Nordmo i Andøy kommune til VOL.