– Kan ikke ha barnepass på dugnad

Foreldrene i Andøys barnehager protesterer unisont mot sommerstengte barnehager uten mulighet for barnepass. De ber kommunestyret forandre budsjettvedtaket.

revurder: Risøyhamn barnehages foreldre reagere på sommerstengte barnehager fra venstre Carina Bakke Vollan, Trude Haraldsvik Johansen og Susanne Karoliussen. foto: mette-helene berger amundsen 

Andøy

Risøyhamn barnehages foreldre, representert ved Trude Haraldsvik Johansen, Susanne Karoliussen og Carina Bakke Vollan, og leder i Samarbeidsutvalget i Myrulla barnehage Martin Andre Jakobsen, er uforstående til at Andøy barnehager i år skal stenges i uke 29. 30 og 31.