Krever at Andøya Space tar erstatningsansvar ved stenging av fylkesvegen

Nordland fylkeskommune krever at Andøya Space tar ansvar for skader eller ulemper som trafikanter eller andre skulle bli påført som følge av stengt fylkesveg.

BEHANDLES: Tirsdag 2. februar skal formannskapet i Andøy behandles søknaden om dispensasjon for å komme i gang med byggingen av oppskytingsrampen for små satellitter i Børvågen. Sier politikerne ja, vil det bety stening av fylkesveien mellom Nordmela og Nøss flere ganger i året. 

Andøy

Andøya Space har søkt om dispensasjon for å flytte oppskytingsrampene for satellittbasen i Børvågen nærmere land.