Umulig å endre busstider: – Koster 732.991

Nordland fylkeskommune sier at det ikke er mulig å endre busstider mellom Andenes og Sortland. Dersom de skulle øke en rute ville det koste 732.991 kroner i året.

Nordland fylkeskommune sier at de ikke kan øke det vedtatte rutekuttet, siden det koster 7330.000 kroner i året. De ser heller ingen løsning på å bytte ut en rute med en annen, slik Andøy kommune og Hermod Bakkevoll foreslår.  Foto: Jørn Aune/arkiv

Andøy

Som Andøyposten skrev fredag 15. januar, appellerte busspassasjer Hermod Bakkevoll Andøy kommune til å klage på kutt i bussruter mellom Andenes og Sortland. Fra nyttår har Nordland fylkeskommune kuttet bussavgangen midt på dagen, noe som resulterer i at det ikke lenger er mulig å korrespondere videre med bussruter til nordre Nordland og Troms. Bakkevoll foreslo at avgangen som er oppført klokken 15.05 kan flyttes til 13.15. Dette mente Bakkevoll ville fange opp alle behovene for reisende, også med tanke på videre forbindelser fra Sortland.