«Bitt av basillen» i sør-sudan

Han er utstasjonert for FN i Sør-Sudan for tredje gang på åtte år. Landet er et av verdens farligste steder, men Yngve Isaksen Wiik tar risikoen med knusende ro. Men innrømmer at han allerede før sin første tur i 2013, ble advart om risikoen for å bli «bitt av basillen».

overføring: Politirådgiver Yngve Isaksen Wiik i ledelsen (beige uniform i midten) når FN overlater sikkerhetsansvaret til det lokale politiet etter avviklingen av flyktningleiren i Wau. alle foto privat 

Andøy

Politirådgiver for FNs fredsbevarende operasjoner i delstaten Western Bahr-L-Ghazal (WBG) i Sør-Sudan, er hjemme på Andenes på perm etter tre måneders tjeneste. Han har permisjon fra Politiet i Andøy, og har rykket opp denne gangen, etter å ha vært politioffiser i flyktningleirer tidligere. Nå er han sjef for politibidragene fra alle nasjoner som blir sendt til hans område. Han har 230 politioffiserer under seg og har hovedbase i Wau, som er den største byen i WBG.