Følg kommunestyret i Andøy fra kl 15.00

Kommunestyret i Andøy samles i dag til et ekstraordinært nettmøte for å avgjøre flere saker som ikke kunne vente til møtet 1. mars som var planlagt som årets første møte.

Kommunestyret i Andøy er samlet til nettmøte for å behandle noen hastesaker.

Andøy

Det er særlig dispensasjonen til satellittoppskytingsbasen i Børvågen det haster å få behandlet.

Odd Roger Enoksen i Andøya Space har uttalt at man ikke når oppskyting i 2022 dersom man ikke får denne dispensasjonen.

Det skal også behandles flere andre dispensasjoner knyttet til Arresten, Andenes båtservice og Andenes suitehotell.

Videre skal kommunestyret avgjøre om Andøy kommune skal ta ut 15 millioner kroner fra Andøy Energi for å finansiere sin andel av The Whale.

Det skal også orienteres om situasjonen knyttet til brannstasjonene i Risøyhamn og på Andenes, der Andøy kommune risikerer tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet.

Møtet er planlagt å vare fra 15.00 til 18.00.