Torskeverdien nesten halvert

Verdien av torskefangsten er nesten halvvert sammenlignet med vinteren i fjor. Lavere priser og nå også mindre ilandført kvantum bidrar til det.

TORSKEN: Slik fordeler landet kvantum og fangstverdien av torsken som er landet i Vesterålen per uke 5. Totalt ligger man nå bak 2019 både når det gjelder kvantum og verdi.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Etter uke 5 er det landet torsk for 26,5 millioner kroner i Vesterålen. Etter uke 5 i fjor var det landet torsk for 45,6 millioner kroner – en forskjell på 19 millioner kroner.


Lave torskepriser: – I løpet av 10-15 år vil mange små mottak være utradert

Det er når skreien når den øvre tuppen av Andøya at man virkelig sier at skreisesongen er i gang. Der har Leif Kvivesen sitt Andenes Fiskemottak. iTromsø var der da det «smalt».


Snittprisen per kilo i Vesterålen ligger på 17 kroner til nå, mot 25 kroner i fjor. I uke 5 var snittprisen i regionen 26,48 kilo. Det var bare i Øst-Finnmark at det ble betalt mer for torsken med 27,68 kroner per kilo.

Kvantum

Til nå har man ligget foran fjoråret på kvantum, men etter uke 5 havnet man bak og man ligger nå 312 tonn bak uke 5 i fjor.

– Også i uke 5 la været en demper på aktiviteten, med mye av og på for kystflåten. Likevel kom torskekvantumet levert fersk opp i en foreløpig topp så langt i år med 4.830 tonn, med størst kvantum nå levert i Vesterålen. Der har torsken nå tatt over for seien som tidligere dominerte landingene, skriver Norges råfisklag om fangstene i forrige uke.

Det er videre snurrevadflåten som nå leverer mest fisk i Vesterrålen med over halvparten av torsken som ble landet.

Råfisklaget oppfordrer fortsatt fiskerne til å ha en leveringsavtale på plass før de fisker. Det siden koronapandemien skaper usikre markedsforhold.

Store fangster

Noen båter landet store fangster forrige uke. På Myre ble det levert en en snurrevadfangst på 48,9 tonn. Den største fangsten på Andenes var 31,8 tonn. På Stø ble det levert en snurrevadfangst på 18,6 tonn.

Den største garnfangsten ble landet på Bleik med 18,5 tonn, fulgt av en garnfangst på Myre på 16,9 tonn.