A. H. Holding fikk ja til alle søknader

A. H. Holding og underliggende selskaper fikk enstemmig innvilget tre dispensasjoner og kjøp av ei kommunal tomt av enstemmig kommunestyre mandag.

KAI: Nå kan Andenes båtservice bygge kai foran porten til sliphallen slik at man kan heise båter inn i hallen.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Dispensasjonene gjelder området rundt sliphallen til Andenes båtservice, området rundt Andenes suitehotell (Gammelskolen) og området rundt restauranten Arresten.

Vedtakene fulgte rådmannens innstilling til vedtak.

Når det gjelder området rundt sliphallen, gir dispensasjonen mulighet til å bygge en kai utenfor porten mot nord. Der man før dro båter opp fra havet og inn i hallen, skal man nå kunne heise båter opp med kran og ta dem inn i hallen.

Når det gjelder Arresten gir dispensasjonen mulighet til å oppføre et tilbygg til dagens lokaler.

«Gammelskolen»

«Gammelskolen» på Andenes er nå bygget om til et hotell med 15 leiligheter. I tillegg har A. H. Event AS kjøpt Lionshuset som ligger på nabotomta mot nord.

For å kunne gjøre om Lionshuset til en del av suitehotellet, ønsker selskapet å kjøpe en del av kommunens eiendom i området.

Det sa kommunestyret ja til mandag. I tillegg ga man dispensasjon fra arealplanens formål «friområde» og endret formålet for tomta til «sentrumsformål».

SVs Nikoline Spjelkavik la frem et tilleggsforslag som også ble enstemmig vedtatt.

«A. H Event AS og Andenes Suitehotel skal legge til rette for at paviljongen kan brukes fritt til glede for allmennheten.», lyder vedtaket.