– Folk fikk laks i søkk og kav

2020 ble det beste lakseåret på mange år i Roksdalsvassdraget på Andøya. – Folk fikk laks i søkk og kav, sier Inge Bernt Nilsen om laksefangsten på 1.040 laks.

GLADLAKS: Tom Stenvoll var en av dem som fikk laks da Åelva åpnet for fisket 15. juni i fjor. 2020 ble det beste lakseåret i vassdraget på mange år med en fangst på 1.040 laks.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Normalt er det en kvote på 800 laks i vassdraget som består av flere vann og den 3,2 kilometer lange Åelva som renner ut i Andfjorden omtrent midt på Andøya.