Saksbehandler i utlendingsforvaltningen kan ved avtale komme fra Svolvær:

– Kan møtes på Sortland

Leder for utlendingsforvaltningen i Nordland, Hilde Pettersen, sier at dersom det er mange fra Andøy som har vanskelig for å komme seg til Svolvær, kan saksbehandler møte dem på Sortland.

Avdelingsleder Stig Johansen i VOI sier at det ikke er en kommunal oppgave å koordinere timeavtaler med politiet. Han minner om at det bor flere tusen mennesker med utenlandsk opprinnelse i Vesterålen. Av den grunn mener han det må opprettes faste kontordager på Sortland.   Foto: Vidar Eliassen

Andøy

Som Andøyposten skrev i tirsdagsutgaven skaper flyttingen av politiets utlendingsmyndighet problemer for bosatte ved Voksenopplæring og Integrering (VOI) i Andøy kommune.