Uforstående til kommunens satsing på nye arbeidsplasser og tilflytting:

– Umulig uten barnehageplass

Sandra Birkeland mener Andøy kommune er på ville veier når de satser på befolkningsutvikling uten å ha tilgjengelige barnehageplasser. Selv vurderer hun å flytte tilbake til Narvik, siden manglende barnehageplass gjør at hun ikke kan jobbe fulltid.

ventelister: Det er ventelister på barnehageplass i opptaksområde nord. Bildet er tatt fra Barnas Hus under samenes nasjonaldag i fjor. Illustrasjonsfoto: Mette-Helene Berger Amundsen 

Andøy

Birkeland opplyser at hun flyttet fra Narvik til Andøy i romjula. Flott natur, kjæreste og mulighet for jobb som tilkallingsvikar i helsevesenet gjorde at hun kom.