Må oppfylle pålegg innen 30. juni for å unngå tvangsmulkt

Andøy kommune får tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet dersom ikke pålegg ved brannstasjonene på Andenes og Risøyhamn ordnes innen 30. juni 2021.

TVANGSMULKT: Brannsjef Stein Andreassen og tillitsvalgt Jan Arild Hansen venter på ny brannstasjon. Nå har Arbeidstilsynet gjort vedtak om tvangmulkt for Andøy kommune.  Foto: Arkivfoto: Tord viken

Andøy

Andøy har to brannstasjoner, en på Andenes og en i Risøyhamn. Ingen av dem oppfyller krav til forsvarlig håndtering av kjemikalier i frobindelse med brannutrykning. Det er problemer med å få vasket brannbekledning på forsvarlig måte. Brannskapene mener Andøy kommune spiller rullett med de ansattes helse.