Sea Safari blir Whale2Sea: Får 2,5 millioner i forskningsmidler

Det har vært en tøff tid under koronarestriksjonene for Sea Safari Andenes AS på Andenes. Likevel investerer man i fremtiden med nye motorer, navnebytte, og satsing på forskning og kunnskapsbaserte tilbud innenfor fremtidens hvalturisme.

Det å kom­me tett inn på hva­len er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se for tu­ris­ter. Sam­ti­dig øns­ker Whale2Sea å kob­le hval­sa­fa­ri med bæ­re­kraft og kunn­skaps­for­mid­ling.   Foto: Mar­ten Bril

Andøy

Det er stille i lokalene til det alle kjenner som Sea Safari på Andenes. Her har man stengt helt ned for all turisme, og vintersesongen på Skjervøy er avlyst. Men likevel har ikke alt stoppet opp, og bedriften tenker fremover.