Starter havneplan

Andøy havn KF søker Samskap om støtte til forprosjekt «Strategiplan og konseptutredning Andøy havn».

utsatt: Samskapstyret ser både potensial og behov for å utvikle Andenes havn, men sendte saken tilbake for å få en prosjektsøknad i tråd med regelverket. foto: tony gulla Sivertsen 

Andøy

Prosjektet ønskes iverksatt for å gi styret i Andøy havn KF et strategisk grunnlag for å utvikle havneforetaket. Det skal legges til rette for økt vekst og mulighet for forretningsutvikling i alle foretakets havner. I den forbindelse ønsker havneforetaket en overordnet strategiplan, og en havneplan for alle havner (Andenes, Bleik, Nordmela og Dverberg).