Avgjør utbyttesak

Kommunestyret i Andøy skal i dag avgjøre spørsmålet om 15 millioner i utbytte fra Andøy Energi Holding AS i et hasteinnkalt ekstraordinært kommunestyremøte på nett.

Kommunestyret i Andøy samles til nettmøte for å avgjøre om kommunen skal ta ut 15 millioner kroner fra Andøy Energi Holding AS for å gi det som tilskudd til The Whale.

Andøy

Andøy kommune vil ta ut 15 millioner kroner i ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS for å gi pengene som tilskudd til The Whale.

Kommunen forutsetter at prosjektet er fullfinansiert før tilskuddet utbetales, noe som innebærer at regjeringen må bevilge 150.000 kroner i tilskudd til prosjektet.

Både i formannskapet og kommunestyret var det flere spørsmål rundt saken og kommunestyret endte til slutt med å si at saken var for dårlig utredet og utsatte den, noe folkene bak The Whale var skuffet over.

Saken fikk ny aktualitet fredag da deler av Andenes var uten strøm i mange timer. Spørsmålet er om Andøy Energi trenger pengene til å utbedre strømnettet. Styret i Andøy Energi Holding AS mener det er forsvarlig at kommunen tar ut utbytte.

For å unngå at utbyttet går med i et eventuelt kommunalt underskudd i 2020, vil ikke generalforsamlingen bli avholdt før finansieringen av The Whale er på plass i sin helhet.

VOL sender nettmøtet som starter klokken 15.30.