Regnskap i balanse

Andøy kommune unngår underskudd i 2020. Det orienterte økonomisjef Stein Iver Johansen kommunestyret om mandag.
Andøy

Politikerne i Andøy så nok for seg et større underskudd før Johansen entret talerstolen. I fjor høst ble kommunestyret forespeilet et merforbruk på 17,5 millioner kroner.