Brødre ble lovet lekeapparat av ordfører: – Glad det skjer noe på skolen snart

Brødrene Emil Johan (9) og Olav (6) Karlsen skrev brev til ordfører Knut Nordmo og etterlyste lekeapparat i Risøyhamn. Mandag fikk de løfter om igangsetting fra kommunestyrets talerstol.

Brødrene Emil Johan (9) og Olav (6) kjeder seg i friminuttene på Risøyhamn skole, der det meste av lekeapparater ikke har kommet på plass etter at nyskolen åpnet i 2018. I brevs form til ordfører Knut Nordmo etterlyste de handling. Nå har de fått et oppløftende svar.  Foto: Innsendt.

Andøy

21. januar ble det journalført en invitasjon til ordføreren om å komme til Risøyhamn for å se hvor kjedelig det er å være elev i 1.–4. klasse uten lekeapparater i skolegården.