330.000 kroner i gebyr for brudd på arbeidsmiljøloven

Andenes fiskemottak fikk nasjonal oppmerksomhet etter at Arbeidstilsynet var på tilsyn i mars 2019. Nå foreligger et endelig vedtak for overtredelsesgebyret. – Det er allerede betalt, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak.

PÅ STELL – Arbedistilsynet har vært på nye tilsyn, og da var tilbakemeldingen at alt var på stell, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak. Han sier at gebyret på 330.000 kroner er betalt.  Foto: Arkivfoto: Mette Helene Berger-Amundsen

Andøy

Det var 5. mars i 2019 at Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved bedriften. Fiskerinæringen bruker i stor grad innleid, utenlandsk arbeidskraft i sesongen og tilsynet møtte arbeidere som var leid inn fra foretaket UAB Skodita.