Starter med 10 eneboliger og seks til åtte leiligheter

Endelig er Lyngmoa klar for utbygging. Utbygger Ole Gunnar Nordheim i Bleik Entreprenør (SUS) har kjøpt første del av boligfeltet, og fått opsjon på resten.
Andøy

Klargjøring av Lyngmoa boligfelt for sårt tiltrengte boligtomter på Bleik har vært en gjenganger i politiske organ de seneste tiårene.