– Hva skal til for at folk blir?

Det er en økende positiv holdning blant bosatte flyktninger til å bli boende i Andøy, dersom det finnes jobbmuligheter.

Hussein Ali trives godt på Andenes takket være fast jobb hos Andhus. Hermod Bakkevoll sier at bosatte flyktninger viser en økende positiv holdning til å bosette seg i Andøy hvis de får fast jobb. alle foto: mette-helene berger Amundsen 

Andøy

Det har ikke alltid vært slik at bosatte flyktninger i Andøy blir. Samtlige tamiler som kom hit på 1980-tallet er borte. Det er tre igjen av Balkan-flyktningene fra 90-tallet. En person er igjen av bolken fra 2000–2005. Men av 290 bosatte i perioden 2010 til 2020 er rundt halvparten, 142 personer fortsatt her.