Sarra Elmahir (33) måtte flytte fra Andøy for å få støtte til å bli godkjent lege:

– Blir nysgjerrig på hvordan Nav og Andøy kommune samarbeider

Matz Abrahamsen (H) sier at saken med den sudanske legen, som måtte til Kristiansand for å få støtte til godkjenning av legeutdanningene sin, er kjempeviktig å få belyst.

Matz Abrahamsen (H) minner om at det legges store ressurser i integrering av bosatte flyktninger i Andøy. Nå sist opprettet kommunestyret et integreringsråd. I denne sammenheng er han spesielt nysgjerrig på hvordan kontakten har vært mellom Nav og Andøy kommune for å beholde verdifull kompetanse som det brukes mye ressurser for å rekruttere til Andøy via andre kanaler. Arkivfoto 

Andøy

Abrahamsen nølte ikke med å forfatte en interpellasjon til mandagens møte i formannskapet etter å ha lest saken om sudanske Sarra Elmahir, som ikke fikk støtte til sin legegodkjenning av Nav Andøy, i Andøyposten. Resultatet ble at en familie på fire flyttet ut av Andøy mot sin vilje.