Andmyran-slaget står i november

Det er nå klart at søksmålet Andøya Vind AS har anlagt mot staten ved Olje og energidepartementet (OED) skal behandles av Oslo tingrett i november.

Stephan Klepsland og Andøya Vind AS har stevnet staten med krav om 30 millioner euro i erstatning etter at selskapet ikke fikk forlenget fristen for å bygge ferdig et vindkraftanlegg på Andmyran. Nå er det klart at rettssaken skal behandles i Oslo tingrett i november.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Oslo tingrett har sendt brev til partene der de innkalles til hovedforhandlinger 24. november i år. Det er satt av tre dager til saken.