Jetfly får ikke parkere foran flyterminalen på Andenes

Dårlig banedekke gjør at sivile jetfly ikke får bevege seg inn på området foran flyterminalen på Andenes. Luftfartstilsynet har også satt begrensninger for avgang og landing på rullebanen.

STENGT: Parkeringsplassen foran den sivile flyterminalen ved Andøya lufthavn er stengt for jetfly. Det gjør at Norwegian kan bli nødt til å parkere på taksebanen når sommerruta starter opp.  Foto: Google Earth

Andøy

21. april i år gjennomførte Luftfartstilsynet tilsyn med Andøya lufthavn.