Luftfartstilsynet godkjenner risikovurderinger ved Andøya lufthavn

Luftfartsverket har gjennom et vedtak godkjent risikovurderinger og frekvens for patruljering, overvåking og andre former for fysisk kontroll ved Andøy lufthavn.

 

Andøy

Det går fram av et dokument som Luftfartsverket tidligere har unntatt offentlighet, men som VOL nå delvis har fått innsyn i. Nylig var hele dokumentet unntatt offentlighet, på bakgrunn av fare for at opplysningene skulle kunne gjøre det lettere å gjennomføre straffbare handlinger ved Andøy lufthavn. Opplysninger om frekvens og metode for patruljeringen ved lufthavna er fortsatt unntatt offentlighet etter samme paragraf.