Leskur skutt i stykker med luftgevær?

For noen år siden ble det satt opp tre nye leskur på bussholdeplassene på Andenes. Etter det har glassrutene i leskurene blitt knust flere ganger. Ifølge et tips VOL har fått, skal glassrutene i ett av leskurene ha blitt knust med luftgeværskudd.

KNUST: Leskuret på Rabben på Andenes fungerer dårlig ettersom alle rutene i leskuret er knust. Andøy kommune mener at utforming og plassering er lite hensiktsmessig, blant annet fordi leskuret ligger utsatt til for vær og vind.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det er Nordland fylkeskommune som har ansvaret for leskurene. Andøy kommune har nå meldt inn behov for to utbedringer og ett nytt leskur til fylkeskommunen.