Skjæran garanterer penger til Andenes havn i 2022 ved regjeringsskifte

– Ja, svarer Bjørnar Skjæran klart og tydelig på spørsmål om Andenes havn får penger i 2022 dersom Arbeiderpartiet havner i regjering etter høstens stortingsvalg.

HAVNEPENGER: – Ja, svarer Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran på spørsmål om Andenes havn får penger i 2022 dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering etter høstens stortingsvalg. 

Andøy

Havna på Andenes skal bygges ut for nesten en halv milliard kroner. Prosjektet har vært inne i Nasjonal transportplan (NTP) siden 2013, men Erna Solbergs ulike regjeringer har ikke funnet rom til å bevilge penger til prosjektet.