Ledige barnehageplasser:

Ni ledige i nord og sju i sør

Myrulla barnehage på Andenes har ni ledige plasser, og Skolestua på Dverberg har syv. Resten av de syv barnehagene i kommunen er fulle.

Enhetsleder Merete Olsen skisserer Skolestua barnehage som et alternativ for barn som ikke får plass på Andenes/Bleik eller i Risøyhamn.   Foto: Illustrasjonsfoto

Andøy

Som Andøyposten skrev i fredagsavisen alarmeres politikerne om at barnehagen i Risøyhamn allerede er full, et snaut år etter nedleggingen av Åse barnehage. Nå etterlyser foreldrene en utvidelse som kan gi flere plasser og større areal.