Informasjonen om lovpålagt ergoterapitjeneste kom ikke fram til politikerne:

– Uheldig i lys av behovet

Varaordfører Lill Petersen (Sp) finner det uheldig at rådmannen ikke informerte politikerne i budsjettprosessen om at ergoterapitjenesten er lovpålagt.

Varaordfører Lill Pettersen finner det uheldig at rådmannen (t.v.) ikke tok med at ergoterapeut var et lovpålagt tilbud, da budsjettfremlegget kom. I stedet listet hun det opp som et plusstiltak hun ikke fant dekning for, verken i 2020 eller 2021. Kirsten Pedersen opplyser at hun trodde hun informerte muntlig, hvis hun ikke gjorde det, sier hun at hun kunne ha gjort det.   Foto: arkivfoto

Andøy

I formannskapet forrige mandag spurte Anitha Bendiksen (Ap) om status for ergoterapi.