Seks elger tok seg i land på molo

Mandag oppstod en helt unik hendelse på Andenes. Da svømte nemlig seks elger ut på ytterste molo ved Andøy Havn.
Andøy