Forsvarsdepartementet vurderer å opprette intern Andøy-gruppe – som allerede finnes

Utvalget som skulle jobbe med omstillingen i Andøy er så lite kjent innad i regjeringen at man nå vil opprette et nytt utvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå informert Forsvarsdepartementet om at utvalget allerede finnes.

Her får forsvarsminsiter Frank Bakke-Jensen (til venstre) overlevert den første eiendomsstrategien for Andøya flystasjon. Det skjedde 19. juni 2018. Bakke-Jensens departementet vurderer nå om det skal opprettes en arbeidsgruppe på tvers av flere departementer som skal jobbe med omstillingen i Andøy. En slik gruppe ble opprettet allerede i 2016, men det har Forsvarsdepartementet åpenbart glemt.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Andøy

Det jobbes nå med å avklare bruken av Andøya flystasjon etter at overvåkingsflyene er flyttet til Evenes. Det skal etter planen skje innen 2023.