Andenes kirkegård lyssettes til høsten:

Slutt på «spøkelseslysene»

Andenes utmarksfellesskap betaler, Andenes vel utfører dugnad, Andøy kommune graver og Andøy kirkelig fellesråd administrerer. Det blir det lys på Andenes kirkegård av.

Fire parter samarbeider om å få belysning på Andenes kirkegård fra venstre Kåre Green Adolfsen i Andenes vel, Roger Lyngra i Andøy kommune, Randi Borgen i Andenes utmarksfellesskap og Jan Harald Andersen i Andøy kirkelig fellesråd.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Kirkeverge Jan Harald forteller at fellesrådet var så fornøyd med lyssettingen på Dverberg kirkegård, at de ga ham i oppdrag å prosjektere noe lignende på Andenes kirkegård.