Ytterligere forsinkelser for Hinnøya vannverk

En innsigelse fra Sametinget gjør at videre fremdrift for Hinnøya vannverk trues nok en gang.

innsigelser: Reindriftsnæringa har lagt ned en innsigelse mot å bruke Finnsætervatnet som vannkilde for Hinnøya vannverk. arkivfoto: mette-helene berger Amundsen 

Andøy

Informasjonen kom fram etter at Andøy SV, ved leder John Helmersen, hadde stilt spørsmål om prosjektet. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen opplyste at status etter høringsfristen for planarbeidet var at Sametinget hadde nedsatt innsigelse. Via et langt høringsbrev om Finnsætervatnet og området rundt sin vesentlige betydning for samisk kultur og næringsutøvelse, kommer det fram at de ikke kan se at detaljreguleringsplanen i tilstrekkelig grad sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.