Fant drømmen på ’mela

Dersom noen hadde fortalt ainessjenta Marita Martinsen (36) at hun skulle flytte til Nordmela for et år siden, hadde hun spurt om det var noe som feilte dem. Men etter å ha jobbet som butikksjef i den lille bygda der alle bryr seg om alle, snudde det seg fort.

stortrives: Marita Martinsen med sønnene Theo (10) og Hermann (7) har funnet seg godt til rette på Nordmela. Bygdefolket bryr og det er kort vei til marka. alle foto: mette-helene berger Amundsen 

Andøy

Forrige uke tok Marita med seg sine tre barn og bosatte seg midt i bygda. Hun ser mange fordeler med å bo på Nordmela.