Kan bli nødt til å redusere og kutte i tjenester på grunn av vikarmangel:

– Aldri vært så utfordrende

Det sier enhetsleder for Pleie og omsorg, Guro Karlsen til Andøyposten. Hun sliter med å skaffe de vikarene de trenger for å kunne avvikle årets ferie uten å måtte redusere i tjenestetilbudet.

Enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune, Guro Karlsen og avdelingsleder for hjemmesykepleien nord, Camilla Laupstad, sliter med å få tak i nok sommervikarer i år. – Klarer vi ikke å bemanne nok, så vil det gå ut over tjenesten vi klarer å levere i sommer, sier Karlsen.   Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

– Jeg tror kommunen merker effekten av at man har hatt et synkende folketall, der arbeidsføre er den gruppen som har flyttet ut. Samtidig har behovet for pleie- og omsorgstjenester ikke blitt redusert, det har økt, sier Karlsen.