Sommeravslutning med Støtteforeningen for unge med utfordringer i Andøy:

– Vi lærer og deler erfaringer

Årets sommeravslutning for Støtteforeningen for unge i Andøy (SUMA) ble litt av en opplevelse for både store og små; de dro nemlig ut på havet med båt.

Lucas Ni­co­lay var med på båt­tu­ren. – Det var skik­ke­lig kult å dra på båt­tur. Det beste var da jour­na­lis­ten ble våt av bøl­ge­ne som spru­tet, sier han. Mam­ma Mar­the er også med på tu­ren. – Jeg sy­nes det er fint at un­ge­ne har en are­na og de ser at de ikke er ale­ne i sin si­tua­sjon. Det gjør gjer­ne at de kom­mer godt over­ens. Det er vel­dig trygt å vite, sier hun.   Foto: Linn-Ce­ci­lie Røn­ne­berg

Andøy

Den ene gruppa dro fra Bleik med Puffin Safari, mens den andre gruppa dro ut med Wild Ocean fra Andenes. Begge fikk reise til Bleiksøya og se på det ville fuglelivet som rører seg der.