Andøy risikerer å bli tvunget inn i Vesterålen PPD

Fagleder for Andøy PPT har fått to års permisjon og logopeden har sluttet. Per nå er det kun en av de 2,6 ansatte igjen fra høsten av. Skolefaglig rådgiver håper de slipper å bli tvunget inn i Vesterålen PPD.

Per dags dato ser det ut som pedagogisk-psykologisk rådgiver Anne-Lise Engvik kan bli alene igjen i kommunens PPT-tjeneste når nytt skole- og barnehageår starter i august. Siw Jacobsen, til høyre, har fått to års permisjon fra faglederansvaret for å prøve seg som leder i Vesterålen PPD.   Foto: Tord viken/arkiv

Andøy

Ellingsen opplyser at de er i en rekrutteringsfase for å få erstatter for fagleder i Andøy PPT, Siw Jacobsen, som har fått to års permisjon for å begynne som leder i Vesterålen PPD (Pedagogisk Psykologisk Distriktssenter For Vesterålen og Lødingen).