Et langt sted videre for Andøy aktivitetspark

I september i fjor skrev Andøyposten om Ørjan Vøllestad og Anders Stave, som hadde tatt initiativ til å etablere en aktivitetspark på Andenes. Nå er de kommet et langt steg videre, etter å ha fått støtte fra Andenes utmarksfellesskap.

Slik ser førsteutkastet til parken ut, med betongområde oppe til venstre der hvor de gamle skaterampene står i dag, sosiale soner med blant annet grillområde, balanseleker, nedfelte trampoliner, streetbasket-område, scene og et lite hus for aktivitetsutstyr for utlån. – Skal vi få midler til realisering så må vi ha et godt fundament, og det har vi fått i designrapporten. Den er utarbeidet av erfarne folk, som kan denne type parker og de har vært tett på lokale forhold og blant annet tatt hensyn til hvordan vær og vind er her, når de har utarbeidet designet av parken, sier Anders Stave.   Foto: Tegning: Samskap AS

Andøy

Nylig mottok de en ferdig designrapport fra Samskap AS, som er et firma spesialisert på å utvikle konsepter for denne type aktivitetsparker.