Søker Samskap-støtte til etablering av mobilmaster på Hinnøya

Andøy kommune søker Samskap-støtte for å få gjennomført sin del av intensjonsavtalen som skal bedre mobildekningen i Forfjord og i Buksnesfjord.

Ordfører Knut Nordmo (t.h.) sier til Andøyposten at han mener det er innenfor regelverket å bruke omstillingsmidler til mobildekning på Hinnøysida. Rådgiver Robin Vestgård Jørgensen ved siden av, trenger mer tid på å sjekke det ut.   Foto: Arkivfoto

Andøy

Som Andøyposten skrev i januar, har Andøy kommune underskrevet en intensjonsavtale med Telenor som innebærer en tredeling av ansvarsforholdene i forhold til å sette opp nye mobilmaster både i Forfjord og i Buksnesfjord.