Tildeler kompensasjon til koronarammede bedrifter:

Etterlyser flere søkere i neste omgang

Andøy kommune har delt ut vel 3 millioner kroner i kompensasjon til bedrifter rammet av koronarestriksjoner så langt. Nå får de en ny pott og etterlyser flere søkere.

Saksbehandler Suzanne Pettersen og styreleder Marita Thanke Hansen vil gjerne dele ut flere midler til bedrifter i Andøy som er rammet av koronarestriksjoner. Likevel synes de det lokale næringslivet er flinke til å omstille seg.   Foto: Tord Viken

Andøy

Det er næringsstyret i Andøy kommune som har ansvaret for tildelingen av midler for kompensasjon av bedrifter som er særlig rammet av koronarestriksjonene.