Sliper tvangsmulkt, men må følge stram tidsplan:

Ny brannstasjon i 2023

Manglende fremdrift tidligere gjør at Arbeidstilsynet setter strenge krav til Andøy kommunes plan for å lukke avvik knyttet til brannstasjonene.

Arbeidstilsynet har godkjent at det kan settes opp en midlertidig brakk her med garderobe og dusj til brannmannskapene. De krever imidlertid at Andøy kommune senest 1. november neste år er i gang med bygging av ny brannstasjon på Andenes og at den skal stå ferdig innen 1. november 2023. Arkivfoto 

Andøy

Andøyposten har i en rekke saker skrevet om Arbeidstilsynet, som har sendt Andøy kommune vedtak om tvangsmulkt på 5.000 kroner dagen, hvis de ikke gjennomfører tiltak for å redusere helserisiko for de ansatte, forårsaket av arbeidsmiljøet ved brannstasjonene i Risøyhamn og på Andenes.