Har plan for utvidelse av Bleik nye gravplass:

– Vil gi 165 nye plasser

Andøyposten har tidligere skrevet om at man på Bleik nye gravplass har få ledige gravplasser. Nå startes det en planprosess for å gjøre noe med dette.

Utvidelse: Den planlagte utvidelsen vil strekke seg 15 meter mot Bleik og gi plass til tre nye felt med fem rader og totalt 55 graver hver. Totalt gir dette 165 nye graver på Bleik nye gravplass. – Dette vil da dekke behovet for en periode på cirka 35 til 40 år fra feltene tas i bruk, skriver Andersen. Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen 

Andøy

I et brev til Andøy kommune viser kirkeverge Jan Harald Andersen til at kommunestyret har bevilget 400.000 kroner til utvidelse av gravplassen.