Strømbrudd ga underskudd for Andøy Energi Holding

– Dette viser hvor viktig det er å bygge strømnett som holder, sier Kjell-Are Johansen i Andøy Energi Holding AS etter at kraftselskapet fikk et underskudd før skatt på 2,9 millioner kroner i 2020.

GAMMELT: Strømnettet i Andøy er gammelt. Strømbrudd i 2020 førte til at Andøy Energi Holding AS fikk et underskudd før skatt på 2,9 millioner kroner i fjor.   Foto: John Trygve Tollefsen

Andøy

Johansen sier at det i all hovedsak er strømbrudd på grunn av uvær i fjor som gjør at selskapet i fjor fikk et underskudd.

– Det er i all hovedsak KILE-kostander på rundt ni millioner kroner som gjør at det ble underskudd, sier Johansen.

KILE er en forkortelse for «Kvalitetsjusterte Inntektsrammer ved ikke-Levert Energi».

Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor mye et kraftselskap kan tjene på nettleie. Dersom kraftselskapet ikke klarer å levere strøm til kundene, kutter NVE i denne inntektsrammen.

Gjeld til kundene

Kraftselskapet må dermed redusere sine inntekter. Det som da er krevd inn for mye, overføres som en gjeld til kundene.

VOL har tidligere omtalt at Andøy Energi var skyldig kundene 10 millioner kroner ved utgangen av 2018. I 2020 ble derfor nettleien redusert med 20 prosent for å gi kundene tilbake disse pengene.

– De såkalte merinntektene ville nå vært tilnærmet 0 dersom vi ikke hadde fått de store KILE-kostnadene i fjor, sier Johansen.

Han har tidligere uttalt at vinteren 2020 var en av de verste kraftselskapet hadde opplevd. Blant annet var Andenes uten strøm i mange timer i januar 2020.

Selskapet har særlig slitt med strekningen mellom fylkesvei 82 over myra mot Skarstein og ut til Andenes. Her har uvær ført til strømbrudd flere ganger de seneste årene.

– Underskuddet viser hvor viktig det er å bygge nett som holder. Strømnettet i Andøy er gammelt. I 2022 vil få en ny trafostasjon på Dverberg og da kan vi forsyne Andenes gjennom den nye 22 kV-linjen, som ligger i bakken, sier Johansen.

Tall

  • Regnskapet viser at konsernet Andøy Energi Holding AS hadde inntekter på 59,2 millioner kroner i 2020, ned fra 86,1 i 2019.
  • Kostnadene var på 61,2 millioner kroner, ned fra 77,7 millioner kroner året før.
  • Det ga et et underskudd før skatt på 2,9 millioner kroner, ned fra et overskudd før skatt på 8,0 millioner kroner i 2019.

2020

2019

Sum driftsinntekter

59 250

86 174

Driftsresultat

-2 009

8 456

Resultat før skatt

-2 971

8 007

Årsresultat

-2 334

6 255

Sum eiendeler

219 078

199 764

(Tall i tusen kroner)

  • Konsernet består av morselskapet Andøy Energi Holding AS, Andøy Energi Nett AS og Andøy Energi AS.
  • Gjennom Lovik kraftstasjon produserer selskapet selv 5,4 GWh (GigaWatt-timer). 1 GWh er cirka det 40 eneboliger forbruker i løpet av ett år (Kilde: Statnett).
  • Konsernet har 23 ansatte.
  • Lofotkraft har levert et bud til Andøy kommune om å overta Andøy Energi Holding AS. Det foregår en politisk vurdering av selskapets fremtid.

Ikke ordinært utbytte

Proff.no har regnskapstall for Andøy Energi fra 1998. Tallene viser at det er første gang siden da at det kommunalt eide kraftselskapet går med underskudd. Det gjør at politikerne ikke får ordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS i år.

Andøy kommune har budsjettert med 4,2 millioner kroner i renteinntekter og utbytte i 2021. En stor del av dette var forventet å komme fra Andøy Energi.

I 2020 hadde man regnet med 2,6 millioner kroner fra Andøy Energi, men fikk 2,3 millioner kroner.

Andøy kommune har som kjent vedtatt å ta ut 15 millioner kroner i ekstraordinært utbytte fra Andøy Energi Holding AS for å finansiere kommunens bidrag til The Whale.