Fylkesrådet overkjører Andøy-politikerne i nok en konsesjonssak

Fylkesrådet i Nordland velger nok en gang å overkjøre politikerne i Andøy i en konsesjonssak. Denne gangen handler det om skjellsand i Risøyrenna.

KONSESJON: Det ligger store mengder skjellsand på Tømmerkaia i Risøyhamn. Sanda er hentet opp av firmaet Gerd Stensen AS. Nå har fylkesrådet i Nordland gitt konsesjon til North Coast Calcium som får lov til å ta opp 7.500 kubikk med skjellsand. Formannskapet i Andøy anbefalte fylkesrådet å si nei til konsesjonen.  Foto: Tord Viken

Andøy

Gerd Stensen AS har nylig fått konsesjon for uttak av 37.500 kubikk med skjellsand fra tre ulike områder i Risøyrenna. Mesteparten av sanden eksporteres til Frankrike.