– Jeg kjenner en sorg over ikke å finnes på Andøya

Harald Oredam er en av Norges mest markante og anerkjente skulptører. Men for gutten som vokste opp på et småbruk på Stokkland, føles det sårt at ingen av hans skulpturer har funnet et hjem på Andøya.

Oredams familie kjenner tilhørighet til Vesterålen og Andøya. Det blåser friskt på moloen utenfor Bleik. Kanskje kan man her finne plass til skulpturen som omtales som Feskarkona. Fra venstre: Harald Oredam, barnebarnet Hannah, Ingeborg Breines og datteren Julie Breines Oredam. Foto: Tord Viken 

Andøy

Hva skal man med kunst? Eller kunstnere? Stiller man spørsmålet vil man ikke få noe entydig svar.