Håper på én million kommunale kroner

Norlandiahallen behøver rundt tre millioner kroner til utbedringer. Nå håper de at kommunen kan bidra i spleiselaget med én million.

Leif A. Iversen er styreleder i Andøy flerbrukshall AS. Han håper at Andøy kommune kan bidra med én million kroner til flere utbedringer som må gjøres i hallen.   Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Norlandiahallen på Andenes har fått midler og lån fra Norlandia AS til å utbedre tak som har hatt lekkasjer, men har i tillegg mange andre problemer som må løses.